Zespół Szkół w Paczkowie
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Historia

JESTEŚMY SZKOŁĄ, W KTÓREJ NAUKĄ BAWIMY,

A ZABAWĄ UCZYMY.

 

Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego, zachowanie ciągłości nauczania oraz pomaga w wyrównywaniu zaległości spowodowanych chorobą. Dzieci i młodzież pracują zgodnie z podręcznikami i programami wybranymi przez ich szkoły macierzyste. Czas trwania lekcji, sposób i tempo omawiania materiału dostosowywane są do  potrzeb psychofizycznych pacjentów.

Opuszczając szpital, uczeń otrzymuje zaświadczenie o ocenach uzyskanych w trakcie zajęć edukacyjnych.

Uczniowie mogą być klasyfikowani oraz mogą otrzymywać świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. Mają też możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych.

Stwarzamy wychowankom warunki do samorealizacji poprzez różne formy działalności intelektualnej i praktycznej. Wspomagamy i podnosimy jakość procesu leczenia, a zajęcia dobieramy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka przewlekle chorego. Troszczymy się o to, by skutki choroby i hospitalizacji w jak najmniejszym stopniu wpływały na jakość funkcjonowania dzieci.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez różnorodne formy zajęć. Mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Biorą udział w licznych konkursach.

Stwarzamy sytuacje, które pomagają  dziecku odnieść sukces i pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości.

 

Szkoła działa w następujących szpitalach:
* w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego – ul.Szpitalna 27/33;
* w Szpitalu Klinicznym im. Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego – ul.Przybyszewskiego 49;
* w Szpitalu Klinicznym „ Przemienienia Pańskiego” UM im. Karola Marcinkowskiego – ul.Szamarzewskiego 62; 

 

 

HISTORIA

W dniu 6 października 1965 r. został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Szpitala Klinicznego nr 5 AM w Poznaniu. Trzy lata później otwarta została pierwsza klinika – Klinika Psychiatrii. Oficjalnie szpital oddano w roku 1972. Jednak już od 1969 r. w codzienne życie szpitala  na stałe wpisała się praca szkoły. Bowiem 1 października  został utworzony  pierwszy zespół szkolny w    II Klinice Pediatrii, a 1 lutego 1970 powstał drugi zespół w Klinice Psychiatrii. Szkoła została powołana z dniem 1 września 1971 r.  W  lutym następnego roku na potrzeby szkoły przydzielono jedno pomieszczenie o powierzchni 12 m,  w którym mieścił się sekretariat, kancelaria, pokój nauczycielski i biblioteka.

O  utworzenie szkoły zabiegał ówczesny kierownik Kliniki Pediatrii AM pan prof. Olech Szczepski, który już wcześniej współpracował z pedagogami z przedszkola nr 73 działającego w szpitalu na ul. Jackowskiego.

 

Początki szkoły

Założycielem szkoły, a potem jej wieloletnim dyrektorem był pan Stanisław Gromadziński. Później tę funkcję pełnił pan Edmund Anioła, a następnie – przez 23 lata pani Barbara Greser. Obecnie dyrektorem jest pani Beata Łukomska.

Praca dyrektorów wspierana była przez ich zastępców – bowiem szkoła rozrastała się . Zostały utworzone nowe oddziały szpitalne, a szkoła  swoją opieką objęła dzieci chore na gruźlicę leżące w szpitalu na Szamarzewskiego oraz dzieci ze szpitala na ul.Przybyszewskiego z oddziałów neurologii rozwojowej, dermatologii, laryngologii, a później parazytologii i chorób tropikalnych.

W tym samym czasie  na terenie szpitala działało przedszkole, którego dyrektorami były kolejno panie: Janina Krawiec, Irena Sawala i Maria Maik.

W roku 2001 nastąpiło połączenie wszystkich działających w szpitalu placówek – przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w jeden  Zespół Szkół nr 110.