Zespół Szkół w Paczkowie
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Kadra

 Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły – Beata Łukomska

Z-ca Dyrektora Szkoły – Romualda Rabsztyńska

Kierownik Zespołu Pozalekcyjnego – Małgorzata Siewkowska

 

Zespół Nauczycieli Przedszkola

Elżbieta Cieślewicz

Karolina Futro

Urszula Kędziora

Małgorzata Knypińska

Henryka Łucka

Joanna Malińska

Elżbieta Piasta

Maria Pietraszewska

Dorota Szamrej

Karolina Szemraj

 

Zespół Wychowawców Zajęć Pozalekcyjnych

Agnieszka Błaszyk-Pawlak

Mirosława Grodzka-Sikora

Sylwia Błażejczak

Monika Bajsarowicz

Agnieszka Grabowska

Agnieszka Guzicka

Małgorzata Günther 

Magdalena Jankowska

Aleksandra Kowalczyk

Marta Roszczak

Małgorzata Siewkowska

Magdalena Wojciechowska

 

Zespół Nauczycieli

edukacja wczesnoszkolna – Beata Łukomska

   Elżbieta Czapczyk

   Małgorzata Gasińska

   Anna Janicka

   Beata Marciniak

   Małgorzata Rezler

 

matematyka – Sabina Krupska

   Izabela Rujna

   Lidia Wysoczyńska

                           Magdalena Śniecińska

 

język polski – Romualda Rabsztyńska

  Katarzyna Maciejewska

  Anna Maćkowiak

  Anna Kaczorowska

  Agnieszka Napierała

 

historia  Joanna Ptak

  Anna Grelka

                  Edyta Grochowska

 

fizyka – Katarzyna Rzepczyk

 

chemia – Ksenia Matuszewska

                 Izabela Seyna-Falkowska

 

biologia – Ksenia Matuszewska

                   Marta Ida Pohl

 

geografia – Hanna Urbaniak

                     Arleta Szymanda

 

przyroda – Hanna Urbaniak

                     Marta Ida Pohl

 

język niemiecki – Izabela Kulczyńska

                                  Barbara Kantorska

                                  Jerzy Królikowski

 

język angielski – Aldona Nyka

                               Joanna Ptak

                               Karolina Szemraj

                               Hanna Gumna-Warchołek

 

informatyka – Aneta Szymanowska

 

muzyka – Joanna Linka

 

plastyka i zajęcia artystyczne – Agata Zendlewicz-Morysiak

 

edukacja dla bezpieczeństwa –  Anna Klim

 

religia – Patrycja Bosa 

 Katarzyna Maciejewska

                 Aldona Borkowska

 

technika – Krzysztof Gąsiorowski

 

podstawy przedsiębiorczości – Marzena Kacprzak

 

Administracja i obsługa

Beata Bartkowiak

Małgorzata Janicka

Anna Minge