Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Konferencja

NA KONFERENCJĘ

PEDAGOGÓW SZPITALNYCH 

 

Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera
w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą projekt Erasmus +

PEDAGOG SZPITALNY – WRAŻLIWOŚĆ, OPTYMIZM, PROFESJONALIZM

 

Program konferencji
10.00-10.15 Powitanie uczestników przez Panią Dyrektor Beatę Łukomską
10:15-10:45 Wystąpienie Pani Katarzyny Haczkowskiej (Przedstawiciel Zarządu HOPE) 
„Co nowego w HOPE?”(Osiągnięcia i perspektywy)
10.45-11.30 „Z Erasmus + uczymy się, aby lepiej uczyć” Maria Dunin-Borkowska i Katarzyna Puchnowska nauczyciele w ZSS nr 78 w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
11.45-12.30  Wystąpienie Pani Małgorzaty Gasińskiej, Pani Karoliny Szemraj i Pani Kseni Matuszewskiej nauczycieli ZSS nr 110 przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu – podsumowanie projektu Erasmus + „Pedagog szpitalny- wrażliwość, optymizm, profesjonalizm”
12.30-13.15  Wystąpienie Pani Patrycji Bosej „Co należy wiedzieć pisząc projekt w programie Erasmus +?”
14.00-15.00 Wystąpienie Pani Małgorzaty Swędrowskiej (wykładowca, trener, popularyzator literatury dziecięcej, twórca koncepcji czytania wrażeniowego) „Gawęda literacka: W książkach mieszka wrażeń sto- rola wspólnego czytania w budowaniu dobrostanu małych pacjentów”

 

**************************************************************************************

 

W dniu 30 września 2022 r. odbyła się uroczysta konferencja dla nauczycieli szkół szpitalnych w Polsce. Stanowiła ona podsumowanie naszego szkolnego projektu Erasmus + pod hasłem „Pedagog szpitalny – wrażliwość, optymizm, profesjonalizm”. Głównym celem spotkania było rozpowszechnienie wspomnianych działań oraz zachęcenie innych szkół do udziału w programie Erasmus +. Pani Dyrektor Beata Łukomska wystąpiła w roli ambasadora międzynarodowej organizacji HOPE, zrzeszającej nauczycieli szkół szpitalnych. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości, z którymi dzieliliśmy się doświadczeniami z realizacji zadań projektowych. Szczególne wystąpienie miały nauczycielki z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Szczegółowo zaprezentowały swój projekt: „Z  Erasmus + uczymy się, aby lepiej uczyć”. Wspólne dyskusje stały się inspiracją do tworzenia nowych inicjatyw. Dużym wsparciem dla nauczycieli było kompendium wiedzy dotyczące etapów konstruowania projektu oraz formalności z tym związanych. Konferencję zwieńczył akcent kulturalny. Była to gawęda literacka o czytaniu z dziećmi i dla dzieci, w mistrzowskim wykonaniu wykładowczyni i trenerki Pani Małgorzaty Swędrowskiej. Spotkanie przebiegło w fantastycznej atmosferze i uświadomiło nam potrzebę nieustannego rozwoju kompetencji zawodowych, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację konferencji.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast