Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Wydarzenia

        

 

Nasza szkoła przyłączyła się do obchodzonego w Europie i poza nią „Erasmus Days” oraz Międzynarodowego Dnia Języków. Podczas zajęć została przybliżona postać Erazma z Rotterdamu, od którego bierze nazwa europejskiego programu na rzecz rozwoju edukacji i sportu – Erasmus+. Uczniowie poznali program Erasmus+ , różnego rodzaju logo oraz projektowali logotyp dla projektu naszej szkoły „Nauczyciel szpitalny- profesjonalizm, optymizm, wrażliwość”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Mogli również, poprzez zabawę doświadczyć siły znajomości języków obcych. Z wyrazu „Konstantynopol” układali nowe wyrazy, poznali kilka słów w języku litewskim oraz pisali cyrylicą.

***************************************************************************

Job shadowing w Finlandii.

W dniach 10-14 lutego 2020 roku nauczycielki przedszkola z naszego Zespołu Szkół uczestniczyły w mobilności job shadowing w Oulu w Finlandii. Podczas wizyty odwiedziłyśmy „Tierna School” i miałyśmy okazję zaobserwować zajęcia przedszkolne oraz dydaktyczne i wychowawcze w szkole szpitalnej, a także zajęcia z zakresu edukacji specjalnej. Wymieniłyśmy się doświadczeniami w pracy nauczyciela w szkole szpitalnej oraz nawiązałyśmy kontakt w celu dalszej współpracy międzynarodowej. Zachwyciłyśmy się jednym z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. 

*****************************************************************************

 Job shadowing w Bułgarii.

W dniach 4- 8 października 2021 roku nauczyciele naszej szkoły, w ramach projektu Erasmus+ „ Pedagog szkolny –  wrażliwość, optymizm, profesjonalizm” uczestniczyli w mobilności job shadowing w Bułgarii. Podczas wizyty poznaliśmy pracę nauczycieli szkół szpitalnych w Sofii i Plowdiw. Wizyta otworzyła nam możliwość współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz dzielenie się pomysłami.

Rozmiar czcionki
Kontrast