Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych nasi uczniowie mieli okazję poznawać drzewa świata z Kórnickiego Arboretum.

Rozwiązywaliśmy różne zadania przyrodnicze, przeglądaliśmy przewodniki, a w warsztatowej części zajęć tworzyliśmy jesienne kwiatowe kompozycje.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast