Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W dniach od 8 do 12 maja 2023 roku w Mediolanie odbył się 12 Kongres HOPE – organizacji zrzeszającej pedagogów szpitalnych z całej Europy. Tematem kongresu było  „Kształtowanie przyszłości poprzez edukację – kultura, relacje, kompetencje”.

W Kongresie uczestniczyło 250 osób z krajów europejskich oraz z Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Brazylii, Tajwanu i Izraela. Nasza szkoła również miała tam swoich przedstawicieli. W czasie pobytu miałyśmy okazję odwiedzić szkołę szpitalną w Monzie, uczestniczyć w wykładach, prezentacjach i warsztatach. Obecność na kongresie dała nam możliwość poznania problemów z jakimi zmagają się nauczyciele szkół szpitalnych w innych krajach oraz strategii ich rozwiązywania, nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i współpracy.