Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

                                                                                                                                                                                      Poznań, 11.01.2019 r.

LIST POPARCIA GRONA PEDAGOGICZNEGO

Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych

przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu

DLA PROTESTU KOLEŻANEK I KOLEGÓW Z LO św. Marii Magdaleny, LO nr VIII, LO nr V oraz LO nr I w Poznaniu.

 

 

Dostrzegając trudną, stale pogarszającą się sytuację w polskiej oświacie, ZDECYDOWANIE i JEDNOGŁOŚNIE SOLIDARYZUJEMY SIĘ Z PROTESTUJĄCYMI NAUCZYCIELAMI.

 

My również zauważamy negatywne zmiany w polskiej szkole. Nasze szczególne niezadowolenie budzą takie kwestie jak:

 

  • nieuzasadniona, postępująca utrata prestiżu zawodu nauczyciela,

 

  • powszechne wprowadzanie w błąd opinii publicznej m.in. na temat wysokości wynagrodzeń, realnych godzin pracy                i odpowiedzialności pedagogów,

 

  • ciągły wzrost wymagań w stosunku do uczniów i nauczycieli,

 

  • niedostosowanie treści podstaw programowych do współczesnych metod pracy
    i wymiaru godzin,

 

  • warunki pracy i zarobki nieadekwatne do wkładanego wysiłku w kształcenie młodych pokoleń.

 

DZIĘKUJEMY za odwagę i wystąpienie w NASZEJ WSPÓLNEJ SPRAWIE.  Państwa postawa wzbudza szacunek i jest dla nas inspiracją.

 

                                                                                                                                                       Grono Pedagogiczne ZSS 110 W Poznaniu