Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

4 marca 2019r. na oddziale X odbyły się zajęcia dla małych pacjentów dotyczące zdrowego odżywiania. Dzieci ze szczególną uwagą poznawały piramidę zdrowego żywienia. Wspólnie wykonaliśmy plakat z piramidą, dzieci wypowiadały się na temat zdrowego i niezdrowego jedzenia. Zwracaliśmy uwagę na aktywność fizyczną i proporcje różnych produktów w codziennej diecie. Czas wypełniła również zabawa z kolorową chustą pt. „Sałatka jarzynowa ” oraz zabawa ruchowa do piosenki „O niezdrowym jedzeniu „. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Talerz zdrowego jedzenia”. Dzieci przy pomocy plasteliny, kolorowego papieru, krepy przedstawiły ulubione potrawy. Uczyliśmy się także nakrywać do stołu. Na koniec dzieci otrzymały karty pracy związane ze zdrowym jedzeniem.