Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Ten tydzień minął pod hasłem „Poznajemy historię Poznania”.

Czytaliśmy, oglądaliśmy i słuchaliśmy między innymi: Legendy o powstaniu Poznania, Legendy o poznańskich koziołkach, Legendy o krawcu z Chwaliszewa.

Były również ciekawostki i zagadki związane z gwarą poznańską. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne przestawiające  najciekawsze miejsca w Poznaniu.