Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

18.09.201r gościliśmy na oddziale muzyków ze Szkoły Muzycznej, którzy zapoznali dzieci z budową i brzmieniem fletu prostego, poprzecznego a także fletu podwójnego – Double. W programie spotkania muzycznego została również zagrana przez Panią Hanią Polaszek i Pana Fryderyka Walczaka kompozycja Luigi Boccherini, Piotra Czajkowskiego oraz Arthura Honeggera. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały pracę plastyczną pt. ” Grające słowiki”.