Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dnia 27 lutego na jednym z oddziałów odbyły się zajęcia pod hasłem „Bezpieczny Internet”. Poruszana była tematyka nadmiernego użytkowania Internetu, ochrony danych osobowych i wizerunku, bezpiecznego logowania i ochrony hasła. Uczniowie wykonali plakat „Bezpieczny Internet”, ilustrujący zagadnienia z zajęć.