Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Teatr Przedszkolaka „Ale DRAKA” przedstawił spektakl pt. „Bimbą po szpitalnych fyrtlach”.

W ramach realizacji priorytetów podstawy programowej (edukacja regionalna), zespół nauczycielek przedszkola zaprezentował dzieciom przedstawienie teatralne pt. „Bimbą po szpitalnych fyrtlach”  na podstawie twórczości Elizy Piotrowskiej pt. „Szneka z glanzem” oraz „Jadę tramwajem i Poznań poznaję” . Stworzony został autorski scenariusz mający na celu przybliżenie małym pacjentom gwary poznańskiej. Dzieci uczestniczyły w miejskiej scence rodzajowej – rozmowy w tramwaju połączone z degustacją pysznych glancowanych sznek. Z piosenką na ustach miały okazję podróżować poznańską bimbą po szpitalnych fyrtlach.