Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Na oddziałach szpitalnych odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej.

Na zajęciach „Co możemy zrobić dla naszej planety?” poruszyłyśmy kwestie związane z programem profilaktyczno- wychowawczym, dotyczącym szeroko pojętej ekologii. Zwróciłyśmy uwagę na potrzeby oszczędzanie energii, wody, segregację śmieci, dbanie o przyrodę. Aktywności dzieci miały charakter edukacyjny, wykorzystałyśmy, również narzędzia TIK. Zajęcia podniosły świadomość współodpowiedzialności za naszą planetę. Wspólnie zrobiłyśmy plakat wykorzystując  nakrętki plastikowe z recyklingu.