Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego
W związku z coraz częstszym doświadczaniem cyberprzemocy przez dzieci, bardzo istotna jest ich edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci. 
 

Poniżej zamieszczamy link do gry FireW@lly opracowanej przez NASK (państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów). Fabuła gry koncentruje się na rozwiązywaniu problemów, które zgłaszane są przez jej bohaterów. Poszczególne etapy gry dotyczą różnych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem – ochrony danych osobowych, haseł dostępu, szkodliwych treści czy fake newsów. Zachęcamy do zapoznania się z tą tematyką.
 

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5149,NASK-opublikowal-bezplatna-bezpieczna-gre-edukacyjna-dla-dzieci-FireWlly-uczaca-.html