Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przyłączyła się do międzynarodowej sieci pedagogicznej Pilgrim.

W ramach tej przynależności w bieżącym roku szkolnym realizujemy interdyscyplinarny cykl zajęć pod nazwą ”Cztery pory roku”. Nasze działania rozpoczęliśmy od nagrania piosenki pt.: ”Co przyniesie jesień”, która została opublikowana na szkolnym Facebooku. Nauce piosenki towarzyszyły zajęcia plastyczne, wprowadzające w tę niezwykle barwną porę roku.

W związku z wieloletnią współpracą z poznańskim Ogrodem Botanicznym zorganizowaliśmy szkolną wycieczkę, która była podsumowaniem obchodzonych w naszej szkole świąt: Światowego Dnia Uśmiechu, Dnia Drzewa, Zdrowia Psychicznego oraz Dnia Krajobrazu. Celem spaceru było uwrażliwienie i osobiste doświadczenie piękna kontaktu z naturą oraz wykonanie przez uczniów zdjęć elementów krajobrazu, które ich szczególnie zachwyciły. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym przyniosła naszym uczniom radość i odprężenie.

Kolejnym działaniem w ramach cyklu było przeprowadzenie zajęć muzyczno-plastycznych pod hasłem „Jesień pastelami malowana”. Tym razem adresatami naszych działań  byli licealiści. Ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. 

Na oddziale neurologii dziecięcej przeprowadziliśmy zajęcia pt.: „Jesienne granie”, które obejmowały wszechstronnie rozwijające zabawy muzyczne do muzyki A. Vivaldiego.

Na zakończenie zajęć związanych z jesienią pokażemy uczniom najprostszy sposób pozyskiwania nasion. Następnie utworzymy szkolny bank nasion, które wykorzystamy na wiosnę. Ufamy, że podjęte działania uwrażliwią młodzież na środowisko, w którym żyjemy.