Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

17 października na jednym z oddziałów odbyły się zajęcia pt.: „Dary jesieni”. Na początku zajęć wszyscy pacjenci wysłuchali muzyki Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku – Jesień”. W jesiennych nastrojach wspólnie z dziećmi rozmawialiśmy na temat darów jesieni. Dzieci rozpoznawały warzywa i owoce przy pomocy zmysłu dotyku w trakcie zabawy pt.: „Zaczarowany worek”, nazywały i mówiły jaki mają kolor , w języku polskim i angielskim. Dzieci odpowiadały na pytania, jakie potrawy możemy zrobić z warzyw i owoców? Uczniowie wspólnie wykonały plakat dotyczący darów sadu i pola. Ostatnią aktywnością było wykonanie kukiełek z warzyw i owoców i wystawa pt.: „Śmieszaki”.