Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Okazuje się, że książki nie tylko mogą służyć do czytania, ale że można z nich wykonać także piękne, papierowe cuda. Na warsztatach plastycznych, zorganizowanych przez wychowawców zajęć pozalekcyjnych dzieci miały okazję poznać nową technikę plastyczną – book folding. Uczyliśmy się, jak wykonać ze starej książki papierowego jeża czy kota.