Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsze życzenia dla nauczycieli.

Serdeczne podziękowania za serce, zaangażowanie,  poświęcenie i trud wkładany w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Życzymy przede wszystkim zdrowia, wytrwałości ale też wielu zawodowych sukcesów oraz satysfakcji i uznania dla Waszej pracy.