Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Na oddziałach X, XI odbyły się zajęcia dotyczące Konwencji Praw Dziecka.

Nasi najmłodsi podopieczni poznali swoje prawa i obowiązki. Obejrzeli film edukacyjny pt. „Karolek oraz prawa i obowiązki dziecka”. Utworzyli piękny plakat umieszczając treści omawianych praw w serduszkach. Następnie przy pomocy robota-Ozobota tworzyli i przemierzali trasę zaznaczając prawa każdego dziecka.