Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W  wtorek nasza szkoła przyłączyła się do obchodzonego w Europie i poza nią „Erasmus Days” oraz Międzynarodowego Dnia Języków. Podczas zajęć została przybliżona postać Erazma z Rotterdamu, od którego bierze nazwa europejskiego programu na rzecz rozwoju edukacji i sportu – Erasmus+. Uczniowie poznali program Erasmus+ , różnego rodzaju logo oraz projektowali logotyp dla projektu naszej szkoły „Nauczyciel szpitalny- profesjonalizm, optymizm, wrażliwość”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Mogli również, poprzez zabawę doświadczyć siły znajomości języków obcych. Z wyrazu „Konstantynopol” układali nowe wyrazy, poznali kilka słów w języku litewskim oraz pisali cyrylicą.