Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

23 stycznia gościliśmy w naszej  muzyka – panią Kingę Brosławską-Zawadzką. Doświadczenie akordeonistki i jej udział w wielu projektach muzycznych inspiruje młodych artystów do doskonalenia gry na różnych instrumentach. Koncertowała między innymi w Kijowie i Wiedniu. Dzieci dowiedziały się, jak zbudowany akordeon i jaką ma barwę dźwięku. Wspólne muzykowanie dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń i radości z obcowania z muzyką akordeonową.