Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Na oddziałach szpitalnych w miesiącu czerwcu odbyły się zajęcia na temat bezpiecznych wakacji, zajęcia z kodowania oraz gry i zabawy religijne.

Uczniowie podczas lekcji obejrzeli film pt. „Bezpieczne wakacje”. W oparciu o wiadomości zaczerpnięte m.in. z filmu, z wyświetlonej prezentacji i z przygotowanego tekstu można było rozwiązać quiz prawda/fałsz. Powyższe aktywności pomogły rozwijać m.in. kompetencje rozumienia i tworzenia informacji. Uczniowie mieli także możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych, społecznych. Zabawa z wykorzystaniem Robota Myszki oraz inne aktywności związane z wykorzystaniem TIK uatrakcyjniły zajęcia i sprawiły wiele radości małym i dużym pacjentom oraz ich bliskim.