Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

13 czerwca na jednym z oddziałów odbył się konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej „Koło Fortuny”.

Uczniowie pracując w zespołach odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia i informatyka. W przyjaznej atmosferze udało się podsumować  wiedzę uczniów. Okazało się, że najlepiej odpowiadali na pytania z informatyki. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali drobne, słodkie upominki.