Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

10 listopada uczniowie edukacji wczesnoszkolnej poznali legendę o Świętym Marcinie, został im też przybliżony jego życiorys.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia legendy oraz poznania symboliki tego święta. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały zadania dotyczące wysłuchanego tekstu. Na zakończenie wykonaliśmy prace plastyczne dotyczące postaci Świętego Marcina.