Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

17 marca uczniowie z klas 8 i szkoły ponadpodstawowej wzięli udział w zajęciach pt. „Zanim zaczęła się Polska – czasy Mieszka I”, prowadzonych we współpracy z Muzeum BRAMA POZNANIA.

Tematyka tych zajęć dotyczyła czasów Mieszka I, funkcjonowania społeczeństwa i poznania dawnych zawodów. Przedstawione zostało funkcjonowanie mieszkańców jednego z grodów wczesnopiastowskich – Ostrowa Tumskiego, który zlokalizowany jest w Poznaniu.