Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Tradycyjnie w kwietniu odbyły się w naszej szkole tematyczne zajęcia prozdrowotne.

Uświadomiliśmy sobie powszechną obecność hałasu w naszym otoczeniu oraz jego negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Dokonaliśmy pomiarów natężenia dźwięku i szyfrowaliśmy QR kodami zasady walki z hałasem.