Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

25 kwietnia przypada MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA HAŁASEM. Z tej okazji wzięliśmy udział w warsztatowych zajęciach tematycznych. Dzięki korelacji treści z takich dziedzin jak biologia, fizyka, chemia utrwaliliśmy wiedzę o falach dźwiękowych, budowie i działaniu narządu słuchu. Z prezentacji dowiedzieliśmy się jak słyszą zwierzęta. Razem zdefiniowaliśmy pojęcie hałasu, zagrożenia, jakie dla nas stanowi oraz sposoby jego minimalizowania. Za pomocą aplikacji decybelomierza dokonaliśmy pomiaru natężenia dźwięku w naszym otoczeniu. Podsumowaniem zajęć była krzyżówka oraz wspólnie wykonany plakat z naszymi pomysłami na walkę z hałasem (przy dźwiękach cichej relaksacyjnej muzyki…)