Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Elektrośmieci to najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie.

 

W przeciętnym europejskim domu znajdują się średnio 72 elektryczne i elektroniczne urządzenia, z czego 11 jest zepsutych lub nieużywanych.  W ramach programu  uczniowie będą  wykonywali rozmaite zadania mające na celu budzenie świadomości ekologicznej z wybranych zagadnień związanych z elektrośmieciami : szkodliwość, sposoby utylizacji, elektrorecykling.