Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W ramach cyklu zajęć  „Palcem po mapie” w dniu 09 grudnia 2019r dzieci zapoznały się z tradycjami mikołajkowymi w Polsce i innych krajach. Po krótkim opisie tradycji w różnych krajach dzieci miały za zadanie ułożyć pocięty na kawałek obrazek  przedstawiający wizerunek Dziadka Mroza, św. Mikołaja, Befane, Maura – Czarnego Piotrusia. Następnie odbyła się zabawa ruchowo – naśladowcza do piosenki „Mikołaj”. Po zabawie dzieci rzucały śnieżkami do celu i pakowały do worka prezenty. Na zakończenie przedszkolaki wykonały “Mikołaja”.