Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego, odbył się szkolny międzyprzedmiotowy projekt pt. „Święci są wśród nas – Wanda Błeńska”.

Na lekcjach geografii, muzyki oraz religii uczniowie uczestniczyli w różnych ciekawych tematycznych zajęciach. Brali udział również w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Pielęgnujcie swoje marzenia” – Wanda Błeńska. Podsumowaniem projektu były zajęcia w Tygodniu Misyjnym o przyjacielu naszej szkoły Wandzie Błeńskiej, na których m.in. zostały ogłoszone wyniki konkursu, w którym brali udział nasi uczniowie, rysując prace przedstawiające ich marzenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach oraz za uczestnictwo w szkolnym konkursie plastycznym. Zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym w konkursie serdecznie gratulujemy.