Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dnia 9 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty pierwszej pomocy.

Po raz kolejny prowadził je zaproszony gość – pan Bartosz, ratownik i wolontariusz PCK. Uczniowie nauczyli się oceniać stan poszkodowanego i układać go w pozycji bezpiecznej, wykonywać połączenie telefoniczne do pogotowia ratunkowego oraz prowadzić akcję resuscytacyjną. Pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności towarzyszyła dobra, przyjacielska atmosfera.