Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dla naszych uczniów odbyły się zajęcia pod hasłem “Pozytywna komunikacja”. Dzieci poznały historię rozwoju komunikacji w mowie, piśmie i znakach im towarzyszących, aż do czasów porozumiewania się internetowego.

Uczniowie poznali język migowy i pismo Brailla nie tylko w teorii, ale także w praktyce – odczytywali książki w kropkowym alfabecie. Poznali też ciekawą literaturę dotyczącą komunikacji.  W części warsztatowej zajęć uczniowie przekazywali sobie pozytywne komunikaty oraz spersonalizowane przysłowia i wiadomości za pomocą „głuchego telefonu”, a wszystko to odbywało się  w otoczeniu słodkich niespodzianek i emotikonów.