Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Projekt eTwinning

„Christmas cards for presents”

 

W listopadzie 2012 Dorota Szamrej i Karolina Szemraj (nauczycielki Przedszkola nr 107) założyły projekt  pt. „Christmas cards for presents” w organizacji eTwinning. Partnerem do współpracy było przedszkole w Czechach, które wspólnie z nami realizowało projekt i wymieniało się doświadczeniami związanymi z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. Główną ideą projektu było przygotowanie wraz z dziećmi przebywającymi w szpitalu kartek świątecznych, które 19 grudnia 2012r. zostały przekazane dla osób starszych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach pod Poznaniem. W przygotowaniu kartek pomogły wszystkie nauczycielki Przedszkola nr 107. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowywały kartki w trakcie pobytu w szpitalu na różnych oddziałach  np.kardiologiczno-nefrologicznym czy neurologii  w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego. Projekt może być wykorzystany w kolejnych latach a piękna idea bezinteresownej działalności i przygotowywania prezentów w formie kartek dla innych ma na pewno swoje społeczne walory służące rozwojowi osobowości i twórczości plastycznej dzieci, wdrażaniu do współpracy oraz rozwijaniu zdolności manualnych.  Dzieci  chętnie wykonały kartki, towarzyszyły im radość i zaangażowanie.

***

In November 2012 Dorota Szamrej and Karolina Szemraj (teachers in nursery school in a Union School Nr 110 in Poznań) established a project called Christmas cards for presents at e-twinning organization.We cooperated with a nursery school in Czech Republic. We found it as a  successful event. Our cooperation was very enjoyable, we exchanged experience connected with preparing for Christmas in our place of employment. The main idea of our project was preparing Christmas cards together with children who stayed on different wards in hospital, where Dorota and Karolina work. Then all Christmas cards were delivered to elder people in Social Care House at Lisówki near Poznań. Children were very engaged and willing to cooperation with teachers and parents. It was also the opportunity to creative art work. The children’s imagination know no bounds.

 

 

 

„Education emotional en la escuela”

 

Projekt eTwinning pt. „Education emotional en la escuela” powstał z inicjatywy Marisy Cabello –  nauczycielki ze szkoły szpitalnej z Algeciras w Hiszpanii. Nasza szkoła została wytypowana jako szkoła partnerska. Zajęcia w ramach projektu odbywały się na oddziale VI Szpitala Klinicznego przy ul. Szpitalnej w Poznaniu. Tematyka projektu dotyczyła działań arteterapeutycznych, wszystkie aktywności były zaplanowane i zrealizowane na zajęciach przedszkolnych przez nauczycielkę Karolinę Szemraj oraz na zajęciach ze sztuki przez Agatę Zendlewicz-Morysiak. Podejmowanie przez dzieci aktywności  plastycznej przyczyniło się do rozładowania negatywnych emocji, uzyskania stanu odprężenia i zadowolenia z efektów pracy oraz oderwania myśli od choroby.