Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Nasza szkoła przyłączyła się do projektu: Unicef „Konwencja Praw Dziecka”. 

Nasi podopieczni zostali obdarowani niebieskimi balonami, planami lekcji z logo”Unicef”. Odbyły się zajęcia z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez projekt. Na gazetkach szkolnych zostały zamieszczone materiały propagujące Prawa Dziecka.