Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z  KULTURĄ MI DO TWARZY”.

Będzie on realizowany od 4 października 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku. Celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej, a także formowanie  poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Więcej informacji o realizacji projektu można znaleźć w zakładce PROJEKTY I PROGRAMY.