Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Uczniowie klas 4-6 i 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w projekcie „DBI 2022”, w ramach którego odbył się cykl zajęć na temat bezpiecznego Internetu.

Zajęcia te propagowały zasoby i aktywności kształcące, bezpieczne i kreatywne stosowanie Internetu. Tegoroczne założenia projektu uświadomiły również współodpowiedzialność za przestrzeń internetową w każdym przedziale wiekowym.

Nasi podopieczni z klas 1-3 również uczestniczyli w projekcie „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022”. Grupa uczniów podczas zajęć dowiedziała się jakie są wady oraz zalety korzystania z Internetu. Uczniowie mieli również możliwość poznania Ozobota oraz zaprogramowania dla niego trasy.