Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
God艂o Or艂a Bia艂ego