Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dnia 10 maja 2022r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. Wiosna radosna”.

Spośród licznych prac wyłoniliśmy 6 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

3-4 lata

I miejsce  Tymoteusz Abramczyk 4 lata Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersytecie Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym im. L. Zamenhofa  Białystok

II miejsce Inga Bogacz 3,5 roku Zespół Szkół nr 110 Poznań

III miejsce Alicja Dziubak 4 lata  Zespół Szkół nr 110 Poznań

5-7 lat

I miejsce Oliwia Ołtarzewska 6 lat ZS nr 15 przy Uniwersytecie Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku

II miejsce Kacper Szekowski 5 lat ZS nr 15 przy Uniwersytecie Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym im. L. Zamenhofa  Białystok

III miejsce Alicja Mrówczyńska 5 lat  Zespół Szkół nr 110 Poznań

Wyróżnienia :

Zuzanna Żółtek 7 lat  Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Kraków

Maria Wypych 5 lat  Zespół Szkół 110 Poznań

Weronika Bułakowska 6 lat  Zespół Szkół 110 Poznań

Oskar Rakowski 6 lat  Zespół Szkół 110 Poznań