Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego
Na jednym z oddziałów odbyły się zajęcia pt.: „Zostań dobrym sieciakiem – serfuj bezpiecznie po internecie”.
 

Ustaliliśmy zasady bezpiecznego użytkowania internetu oraz współodpowiedzialności za komunikację w sieci. Zaleciliśmy też naszym uczniom dialog z rodzicami o świecie wirtualnym. Dzieci wykonały pracę na temat swoich odczuć, zainteresowań i inspiracji internetowych, które wyraziły w formie wirtualnej koszulki.