Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

3 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie z harcerzami ze Związku Skautowego ISKRA.

Mali pacjenci poznali historię powstania zgrupowania oraz wartości, które zawarte są w regułach i obietnicach harcerskich. Celem działań pracy harcerskiej jest rozwój dzieci i młodzieży, aby stać się niezależnym, aktywnym  i odpowiedzialnym dorosłym w społeczeństwie.

Były zabawy „Mój kask”, „Ogień”, „Wieczorem”. Wysłuchaliśmy też gawędy „Czuwaj”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania z harcerzami wykonali warkocze z wełny, które służyły jako ozdoba na rękę.