Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

„Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat” (Talmud). To motto przyświecało niecodziennej i wzruszającej lekcji historii, która odbyła się we wtorek 19 marca w naszej szkole. Wyjątkowi goście, panie Jadwiga Szczeszak i Lucjanna Kuźnicka, odznaczone medalami Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata opowiedziały nam historię uratowania przed holokaustem dwóch żydowskich chłopców. Podczas tego spotkania Panie dały świadectwo szacunku i poświęcenia dla drugiego człowieka bez względu na jego narodowość czy wyznanie. Dziękujemy za cudowną lekcję człowieczeństwa.