Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Tym razem pasjonaci chemii z Politechniki Poznańskiej – dr Wojciech Smułek oraz inż. Karolina Rzepczyk – zaprezentowali  uczniom naszej szkoły nowoczesne technologie termowizyjne .Dzięki obrazom z  kamery termowizyjnej, mogliśmy zobaczyć świat na termografach. Legenda na zdjęciach pozwoliła ocenić przybliżoną temperaturę obiektów, które sfotografowaliśmy.

W świetle podczerwieni w bezpieczny sposób mogliśmy obserwować zmianę temperatury wody podczas jej ogrzewania oraz wytwarzanie ciepła podczas reakcji chemicznych. Niezwykłą okazją była możliwość oglądania siebie samych w podczerwieni! Na koniec ochłodziliśmy emocje w chmurach ciekłego azotu i badaliśmy zmianę właściwości fizycznych róż, które zostały zatopione w azotowych oparach.