Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W roku szkolnym 2022-2023 braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt.: „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”.

W ramach projektu dzieci „zwiedzały” poszczególne kontynenty. Projekt składał się z 6 modułów – 5 dotyczyło barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów. Projekt miał na celu między innymi wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijanie zdolności manualnych ucznia. Zrealizowaliśmy 12 zadań prezentujących ciekawe pod względem kulturowym i przyrodniczym zakątki świata. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowanie wśród dzieci i stanowiły miłe urozmaicenie szpitalnej rutyny.