Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Ponownie przystąpiliśmy do projektu „Świetliczaki na tropie…”. Tym razem tropić będziemy przysłowia.

Celem projektu jest między innymi uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, a także wychowanie wrażliwego, świadomego swoich możliwości ucznia. Z radością przystępujemy do realizacji zadań!