Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W czerwcu ,w spotkaniach ze sztuką, poznaliśmy przedstawiciela francuskiego impresjonizmu Claude’a Moneta i jego „Maki”.

Impresjonizm, który zanegował obiektywne zasady istnienia i widzenia świata, na rzecz subiektywnego widzenia jego zmienności, wpłynął na długie lata na rozwój malarstwa. Stało się ono malarstwem pierwszego spojrzenia, wrażenia, odwzorowaniem samoistnej gry barwnej. Obraz widzimy jako płaską powierzchnię o różnorodnej fakturze, tęczowych, dopełniających się barwach, opartych na kontraście temperaturowym. Malarz podejmuje nowe tematy, wychodząc w plener. Powstają widoki miast i wiejskie pejzaże. „Sztuka pukająca do maluchów” też wpisała się w ten trend malując maki.