Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

W maju w cyklu zajęć pt. „Sztuka puka do malucha” poznaliśmy Władysława Ślewińskiego, polskiego malarza, postimpresjonistę i prekursora formy secesyjnej. Władysław Ślewiński żył w latach 1856-1918, większą część życia spędził we Francji, gdzie zaprzyjaźnił się szczególnie z Paulem Gauginem, od którego przejął teorię syntetyzmu, polegającą na odrzuceniu w sztuce nieistotnych szczegółów i narracji, wyeliminowaniu perspektywy, skupieniu się na wyraźnym konturze i płaskiej płaszczyźnie obrazu.
W nawiązaniu do przypadającego w tym miesiącu Dniu Matki, zwróciliśmy szczególną uwagę na liczne przedstawienia kwiatów. Jego „portrety kwiatów” to najczęściej proste, naturalne, barwne rośliny polne i ogrodowe, w których odnajdujemy charakter i uczucia artysty. Staraliśmy się też namalować podobne dla naszych mam.