Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dzisiaj, w czwartek 16 maja odbyło się kolejne przedstawienie Teatrzyku „Kroplóweczka” zatytułowane „Na placu zabaw”. Po obejrzeniu dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących przyjaźni i posługiwania się „magicznymi słowami”. Uczniowie mimiką twarzy i gestami pokazywali różne emocje ( gniew, smutek, radość). Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach opowiadając o relacjach z koleżankami i kolegami.