Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Od niedawna w naszej szkole mamy możliwość transmitowania różnych wydarzeń za pośrednictwem Facebooka.

Dzięki inicjatywie ks. Ryszarda Siwka, nauczyciela religii i kapelana w naszym szpitalu możemy prowadzić „na żywo” transmisje np. Mszy Św. z kaplicy szpitalnej, ale także różnych wydarzeń np. koncertów, przedstawień teatralnych itp., które odbywają się w sali wykładowej szpitala. Wszystkie chętne dzieci (i ich rodzice), które nie mogą opuszczać szpitalnego oddziału mogą uczestniczyć w tych wydarzeniach za pośrednictwem Facebooka.