Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach „Samopoznanie – jaki jestem i co potrafię? „.

Diagnozowaliśmy preferowane style uczenia się, predyspozycje i typy osobowości zawodowych. Analizowaliśmy możliwe ścieżki kształcenia. Wiemy, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne planowanie własnej kariery zawodowej.