Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

29 kwietnia starsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach wspierających świadomy i odpowiedzialny wybór ścieżki kariery. Każdy miał możliwość lepiej zweryfikować swoje mocne i słabe strony, predyspozycje oraz ograniczenia. Dzięki specjalnym aplikacjom możliwe było poznanie różnych zawodów oraz etapów edukacji, które do nich prowadzą. Naszymi gośćmi były panie edukatorki z Poznańskiego Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego i Dualnego. DZIĘKUJEMY.